To contact the Ceramic Tile Alliance, please email XXX XXXX at XXXXXXXXXXX@XXXXXXX